Vennootschap

Beste klanten,

Indien u een factuur van TimSound krijgt sedert 01/07/2022 en u merkt een ander rekening- of BTW-nummer: dat heeft u goed opgemerkt! We zijn overgeschakeld van een eenmanszaak naar een commanditaire vennootschap, met dus als gevolg dat enkele administratieve zaken veranderd zijn. De benaming TimSound alsook het adres blijft hetzelfde.